Dotaznik

logo_canteen logo_rynek logo_catering logo_roh

Spokojenost zaměstnance
Perfect Canteen/Catering

Žádáme Vás o vyplnění tohoto elektronického dotazníku spokojenosti, díky kterému získáme řadu informací, na základě kterých můžeme zkvalitňovat a zlepšovat život v Perfect Canteen/Catering.


Věříme, že k vyplnění dozaníku přistoupíte svědomitě a že se nad odpovědmi důkladně zamyslíte, neboď vaše zpětná vazba bude pro vyhodnocení klíčová.


Zároveň upozorňujeme, že dotazník je zcela anonymní.

Vyjádřete svůj souhlas/nesouhlas s následujícími výroky na škále od 1 do 5. Uvítáme každý komentář. U hodnot 4 až 5 je stručný komentář povinný.

1 - zcela souhlasím
2 - částečně souhlasím
3 - nemohu posoudit / nevím / mám neutrální názor
4 - částečně nesouhlasím
5 - naprosto nesouhlasím


Otázky označené hvězdičkou * vyžadují vaší odpověď

Otázky, které ohodnotíte známkou 4 nebo 5 budou vyžadovat vaše detailnější upřesnění v kolonce “Komentář” – jedině tak můžeme podnět efektivně vyhodnotit

Pokud byste nerozuměli nějaké otázce, která případně neodpovídá vašemu pracovnímu zaměření, prosíme uveďte to do kolonky “Komentář” jako “nerozumím"24. Jste ochoten/ochotna si na některé benefity přispívat?

30. MÁTE NĚJAKÉ NÁPADY NA ZLEPŠENÍ? DOPORUČENÍ A NÁVRHY?